No baixeu la guardia amb la Triquinosi

 
28/01/2011

 Atención; Noticia difundida por FCC Territorial de Barcelona.

 

IMPORTANT. A TOTS EL CAÇADORS! 

DETECCIÓ DE LARVES DE TRIQUINA EN PORC SENGLAR AL GARRAF

 

Pel vostre coneixement i efectes oportuns us comuniquem, que s’ha detectat la presència de larves de Triquina en una mostra de porc senglar caçat a la Comarca del Garraf.

És per això, que des de la RT de la FCC a Barcelona volem recordar la importància que té,  que la carn de porc senglar destinada al consum, siguin sotmesa a inspecció veterinària, i molt especialment al control de la triquinosi.

PER A LA RECOLLIDA DE MOSTRES:

Recollir mostres de cada animal per separat i correctament identificats.

De cada animal recollir diverses mostres, al menys de: músculs masseters i diafragmàtics, musculatura intercostal i musculatura de la llengua.

Relacionar inequívocament, amb etiquetes identificatives, les mostres recollides amb l’animal a què correspon.

En cas què els controls realitzats indiquen que es tracta d’animals infestats amb triquina, cal recordar que aquestes carns s’han de destruir per incineració en una planta d’incineració autoritzada, segons el que preveu el reglament (CE) 1069/2009 de 21 d’octubre de 2009.

CARNS DE CAÇA DESTINADES AL CONSUM PARTICULAR: 

Cal tenir molt present, el risc sanitari potencial que pot representar el consum d’aquestes carns si no hi ha un control previ. Encara que la normativa vigent no estableix l’obligatorietat, és important que les carns destinades al consum particular del caçador siguin sotmeses a una inspecció veterinària post mortem i, en especial, a un control de triquines pel que fa a la carn de porc senglar.

La inspecció d’aquestes mostres pot ser realitzada per qualsevol veterinari que disposi dels mitjans apropiats, en l’exercici de tasques privades.

Us agrairíem la difusió d’aquesta notícia dins del nostre col•lectiu, molt especialment a les colles del senglar i caçadors de la nostra societat.