CONCURS SOCIAL 2008-2009

 
10/06/2009

Els guanyadors del CONCURS SOCIAL 2008-2009, als quals felicitem, son els seguents:

primera categoría                 segona categoría                          tercera categoría

JOAN ROMEU                  JORDI GRIMA                             DANIEL SARDÀ

MIQUEL PUIGGROS       JUAN DELGADO                       JOSEP LOPEZ PETIT

TERESA SANTAMARTA   FRANCESC NEGRILLO             OSCAR MARQUINA