Publicada l’edició del 2015 de l’Observatori de ciutadania i migració d’Esparreguera

aEsparreguera.com
03/03/2015

Comparteix

A la vila hi conviuen prop de 22.000 persones de 59 nacionalitats, tot i que els estrangers són només un 7,65% de la població.

Jordi Mestres, regidor de Nous Catalans, va presentar el divendres 27 de febrer a la Casa dels Mestres la nova edició de l’Observatori de ciutadania i migració, elaborat amb les dades provisionals del Padró Municipal d’Habitants de l’1 de gener de 2015.

L’Observatori presenta diferents paràmetres dels veïns d’Esparreguera, com les franges d’edat, la distribució geogràfica de la població, els diferents grups nacionals o els moviments residencials.

De l’anàlisi de les dades, se’n desprèn que a Esparreguera hi conviuen 21.832 persones de 59 nacionalitats, que el total de la població ha augmentat un 28% de l’any 2000 al 2014, que el percentatge de residents estrangers a la vila és del 7,65% i que les tres nacionalitats estrangeres amb més presència són la marroquina, la romanesa i la portuguesa.

També es constata que no hi ha un determinat barri o sector on el percentatge de veïns estrangers estigui significativament per sobre dels del seu entorn. Entre les noves dades que s’aporten hi ha l’evolució de la natalitat d’Esparreguera, on es constata que l’any 2014 hi ha hagut 173 naixements i que la natalitat ha disminuït un 38% en una dècada.

El regidor Jordi Mestres ha dit que les polítiques locals han de continuar encaminades a millorar la gestió de la diversitat, però adequant-se a la realitat social i demogràfica, adreçant-les a la ciutadania en el seu conjunt.

L’Observatori de ciutadania i migració es pot consultar i descarregar al web de l’Ajuntament d’Esparreguera.