Publicada la nova edició de l’Observatori de ciutadania i migració d’Esparreguera

aEsparreguera.com
16/04/2014

Comparteix

El treball va acompanyat d’un recull de rumors vinculats a la diversitat cultural i a les persones migrades i dades objectives que els contraresten 

Jordi Mestres, regidor de Nous Catalans de l’Ajuntament d’Esparreguera, ha presentat, el dijous 10 d’abril a la Biblioteca Municipal L’Ateneu, la nova edició de l’Observatori de ciutadania i migració, actualitzat amb les dades provisionals del Padró Municipal d’Habitants de l’1 de gener de 2014. 

L’Observatori presenta diferents paràmetres dels veïns d’Esparreguera, com les franges d’edat, la distribució geogràfica de la població, els diferents grups nacionals o els moviments residencials.

De l’anàlisi de les dades, se’n desprèn que a Esparreguera hi conviuen 21.782 persones de 57 nacionalitats, que el total de la població ha augmentat un 22,2% de l’any 2000 al 2013, que el percentatge de residents estrangers a la vila és del 7,9% i que les tres nacionalitats estrangeres amb més presència són la marroquina, la romanesa i la portuguesa.

També es constata que no hi ha un determinat barri o sector on el percentatge de veïns estrangers estigui significativament per sobre dels del seu entorn i que, segons dades de l’INE, l’any 2012 hi va haver més de dues mil variacions residencials a Esparreguera, un 71% amb municipis de les comarques de Barcelona i un 23% amb altres comunitats de l’Estat o de l’estranger. 
 
D’altra banda, l’Observatori va acompanyat d’un document que recull diferents rumors vinculats a la diversitat cultural i a les persones migrades i dades objectives que els contraresten, relacionats especialment amb el comerç o les ajudes socials.
 
En aquest document s’explica que el rumor esdevé una eina perversa i potent per a consolidar els estereotips i els prejudicis vinculats a determinats grups i col·lectius i que, per tant, dificulta la cohesió de la societat.
 
El regidor Jordi Mestres ha dit que “les polítiques locals han de continuar encaminades a millorar la gestió de la diversitat però, adequant-se a la realitat social i demogràfica, adreçant-les a la ciutadania en el seu conjunt”.
 
L’Observatori de ciutadania i migració i el recull de rumors que l’acompanya es pot consultar i descarregar al web de l’Ajuntament d’Esparreguera a través d’aquests enllaços:
 
Per descarregar l’Observatori:
 
I el recull de rumors a:

http://www.esparreguera.cat/documents/temes/nouscatalans/rumors.pdf