La Policia Local controlarà els sorolls produïts pels ciclomotors i motocicletes

aEsparreguera.com
16/04/2012

Comparteix

També es recordaran aspectes legals obligatoris i es donaran alguns consells per fer una conducció que minimitzi el soroll

La Policia Local ha posat en marxa una campanya de control de contaminació acústica que es durà a terme entre el 28 de març i el 5 de setembre per augmentar el nombre de controls de sonometria de motos i ciclomotors. Aquest dispositiu consisteix en diferents accions d’informació, de control, d’inspecció i, si s’escau, de sancions, que tenen per objectiu pal•liar els efectes nocius que genera la contaminació acústica i augmentar la qualitat de vida i la seguretat dels vilatans i vilatanes d’Esparreguera.

El dispositiu consistirà en la realització de controls específics en diferents punts de la localitat i en diverses franges horàries. Els vehicles que produeixin un excés de soroll per sobre de 10 dB per sobre de la limitació establerta en cada cas s’ingressaran al dipòsit municipal. La immobilització, en aquest cas, només s’aixecarà amb la presentació d’un justificant d’una estació d’ITV en el que es faci constar hora i dia perquè el ciclomotor passi la inspecció i, per fer el trasllat, es faran servir grues o altres transports. Una vegada passada la inspecció tècnica del ciclomotor, el conductor o titular haurà de presentar en dependències de la Policia Local el justificant acreditatiu.

Paral•lelament, s’ oferirà a les persones titulars i/o conductores de motocicletes i ciclomotors que tinguin dubtes sobre l’estat del dispositiu silenciós del seu vehicle la possibilitat que es dirigeixin voluntàriament a les dependències de la Policia Local ubicades al Passeig dels Jocs Olímpics, 11, per passar una prova sonomètrica sense cap càrrec ni sanció.

Aquesta campanya s’emmarca dins de les actuacions planificades per la policia local d’Esparreguera per l’any 2012, algunes de les quals es coordinen a partir de les directrius del Servei Català de Trànsit a l’àmbit de tot Catalunya.


Font: esparreguera.cat