Dinar Col·loqui amb Antón Costas

aEsparreguera.com
15/03/2012

Comparteix
Ant??n Costas

Antón Costas incideix en la millora de la productivitat per buscar la competitivitat en el primer dels dinars col·loqui 2012 d’Innobaix

Antón Costas, Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, explica als associats d’Innobaix els “factors oblidats per a la innovació”.

Costas ha incidit en la necessitat de millorar la productivitat per aconseguir una millora real de la competitivitat a Espanya.

El Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, ha estat convidat al primer dinar-col·loqui d’Innobaix de l’any 2012, que ha tingut lloc al Parc Arqueològic de les Mines de Gavà, seguidament de l’Assemblea anual de socis d’Innobaix.

Costas ha reflexionat amb els socis d’Innobaix sobre les polítiques d’austeritat pública, explicant que l’endeutament públic mai havia estat tan baix i tan controlat com ara, i que tot i que s’està actuant bàsicament amb mesures per reduir-lo, no és aquesta la causa de la crisi. En aquest sentit, ha explicat que el factor que complica aquesta crisi, per sobre d’altres, és l’endeutament privat que és molt elevat i provoca una sequera de crèdit.”

Antón Costas creu que la internacionalització de les empreses espanyoles és un dels factors claus per a la recuperació, i que la internacionalització i la innovació són factors que es donen la majoria de vegades de forma conjunta, ja que les empreses que s’internacionalitzen són aquelles que innoven i tenen productes i serveis diferenciats de la competència”. Costas ha afirmat que “hem d’enfortir la capacitat d’exportar el que produïm”. Tot i això, ha donat una dada per ser optimistes: “Espanya és el país de l’OCDE amb millor comportament exportador des del 2001, només superat per Alemanya.”

 

Costas s’ha referit a que per enfortir la competitivitat sempre existeixen dues vies: La primera, la devaluació del preu nominal dels salaris. Sobre aquesta via ha anomenat que té dues cares, si bé és cert que pot ajudar a competir internacionalment, no es pot perdre de vista l’altra cara de la moneda, que es tracta d’una mesura que fa caure la demanda interna. La segona via, que a criteri de Costas és la bona, es l’augment de la productivitat.

Finalment, Costas ha incidit en la necessitat d’actuar sobre la cultura dels valors a la societat espanyola. El catedràtic ha comentat que no és positiu per a la cultura de la innovació a Espanya, que més del 66 % dels joves entre 19 i 33 anys encara visquin a casa dels pares”. Si comparem amb altres països o fins i tot amb dades d’Espanya als anys 60, les dades són totalment inverses i només el 33 % dels joves eren els que vivien amb els pares en aquesta franja edat.

 Font: Innobaix