Acabat el termini per la inscripció per presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per més grans de 25 anys i més grans de 45

aEsparreguera.com
06/03/2012

Comparteix

Ahir era l’últim dia per fer la inscripció per presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per més grans de 25 anys i més grans de 45.

Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya. Les proves d’accés es convoquen una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il•limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida. Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal.

La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi. Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents: tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2012, no tenir superades les PAU (o equivalent), no estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent) o no tenir cap titulació universitària.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següent: tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2012 i no posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.