Dia Internacional de la Llengua Materna

aEsparreguera.com
21/02/2012

Comparteix
Llengua materna

Avui dimarts 21 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Llengua Materna.

S’entén per llengua “materna” la primera llengua de les persones, aquella que aprenen en l’àmbit familiar des que neixen i que els uneixen a una comunitat de parlants més àmplia; normalment la llengua primera, especialment quan es parla al territori on li és pròpia, és la que les persones identifiquen com la seva llengua d’identificació nacional, com la seva llengua pròpia, la més important.

Aquest Dia Internacional de la Llengua Materna té per objecte promoure el reconeixement i la pràctica de les llengües primeres de tot el món i especialment les de les minories lingüístiques que no tenen reconeguts els seus drets lingüístics als estats on es parlen. Va proclamar-se a la 30a reunió de la Conferència General de la UNESCO, l’any 1999.

Segons l’extrapolació de les dades actuals del Padró Municipal d’Habitants d’Esparreguera i partint d’altres estudis duts a terme, el Servei Local de Català d’Esparreguera, del Consorci per a la Normalització Lingüística, calcula que a la nostra vila hi ha una trentena de llengües presents en l’àmbit familiar. Les sis llengües més parlades en el si de les famílies esparreguerines serien el castellà, el català, el gallec, l’amazic (o berber), l’arab i el romanès.
Per tal de commemorar aquest dia, des de la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament d’Esparreguera, es proposa reflexionar a partir de la lectura del Manifest de Linguapax a favor de la diversitat lingüística.

Linguapax va néixer com una iniciativa de la UNESCO per donar solució lingüística a problemes específics en l’àrea de la investigació sobre la pau, la defensa dels drets humans i la promoció de l’educació en la democràcia, tot utilitzant mètodes innovadors per a l’ensenyament de les llengües.

Font: Esparreguera.cat

Documents Adjunts