La Generalitat publica una guia per a aprendre català adreçada a la població estrangera que parla espanyol

aEsparreguera.com
15/02/2012

Comparteix
Catal??

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar la guiaViure a Catalunya. Aprenem català des de l’espanyol”, número 7 de la col•lecció que duu el mateix nom i que ja inclou versions en xinès, àrab i romanès, entre d’altres. Es tracta, en aquest cas, d’una publicació adreçada especialment a la població d’origen estranger que parli espanyol, entesa com una invitació perquè s’apropi a la llengua catalana i al seu aprenentatge.

La iniciativa s’emmarca dins de les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigració i en el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, que aposten per fer del català la llengua comuna i de cohesió social del país. També està vinculada a la formació lingüística que preveu la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, en fase de desplegament.

En total, s’han editat 11.000 exemplars d’aquest material pràctic d’aprenentatge de la llengua catalana, adreçat al conjunt de les persones immigrades d’origen estranger que tenen l’espanyol com a llengua vehicular. Inclou també un CD-Àudio amb el conjunt dels diàlegs que es poden trobar dins del text. Es facilita així una metodologia d'aprenentatge basada en la repetició i en la possibilitat d'escoltar les converses traduïdes del català a l’espanyol, sense necessitat d’intermediaris i en un format d’autoaprenentatge.

El Departament de Cultura i el de Benestar Social i Família distribuiran la guia entre les entitats i els agents que tenen un contacte més habitual amb les persones destinatàries d’aquesta publicació. També es distribuirà a través dels serveis públics propis com les oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística, biblioteques públiques o centres escolars.

Tant aquesta publicació com la resta de números de la col•lecció estan disponibles a la pàgina web de Política Lingüística. La publicació també es pot descarregar des de www.gencat.cat/llengua/viure/espanyol.

Els exemplars en paper es poden comprar a les llibreries de la Generalitat o en línia a través del web llibreria.gencat.cat Segons dades provisionals de padró a juliol de 2011, a Catalunya hi viuen més de 300.000 persones d’origen llatinoamericà, essent els col•lectius més nombrosos l’equatorià, el bolivià, el colombià, el peruà i l’argentí.

Tot i que en general són les nacionalitats que retornen més cap als seus països o emigren cap a altres destinacions pels efectes de la crisi, també és cert que la gran majoria manté la voluntat d’arrelament al país.

A més a més, continuen havent-hi noves entrades, tot i que amb un ritme sensiblement inferior i motivades, sobretot, pel reagrupament familiar.

Font: Ràdio de Martorell