Proves per a l'obtenció de certificats de llengua catalana

aEsparreguera.com
14/02/2012

Comparteix
Catal??

Cada any la Direcció General de Política Lingüística convoca les proves per obtenir els certificats de llengua catalana, els quals permeten acreditar el grau de coneixement del català a efectes d'aprenentatge de la llengua, laborals (tant a l'Administració pública com al món socioeconòmic), acadèmics o per interès personal.

Es poden fer les proves per obtenir els certificats de nivell bàsic (A bàsic); elemental (A elemental); intermedi (B); suficiència (C); i de nivell superior de català (D).

Les proves van dirigides a les persones que tinguin 16 anys o més en el moment de fer la prova i que vulguin acreditar els coneixements de la llengua catalana obtinguts al marge de l'ensenyament reglat.

El termini per sol•licitar la inscripció és del 10 al 29 de febrer de 2012.