El Pla de Seguretat de Nadal- Grèvol assoleix un alt grau de satisfacció per part dels comerciants

aEsparreguera.com
09/02/2012

Comparteix

Enguany, per primera vegada, les dades estadístiques que corresponen al Programa Operatiu Estacional (POE) Grèvol 2011 s’acompanyen d’un estudi de satisfacció que la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra ha realitzat sobre una mostra de 346 establiments comercials de tot Catalunya per tal de valorar-ne la seva aplicació.

L’esmentat estudi pretén mesurar l’impacte que aquest programa de seguretat ha tingut en comerciants per tal de conèixer el seu grau de satisfacció i millorar, si s’escau, els serveis policials durant els propers anys. Segons dades d’aquest estudi, el 98 per cent dels botiguers enquestats han valorat positivament el Pla de Seguretat- Grèvol i el tracte rebut per part dels agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

Així mateix, un 97% dels comerciants van ser contactats durant el període inicial del Pla Grèvol, del 2 de novembre al 2 de desembre, en el qual se’ls va informar dels consells de seguretat de cara a les festes nadalenques per tal d’evitar que fossin víctimes de delictes. Fins a un 75% dels comerços van mantenir més d’un contacte amb les patrulles policials i se’n van arribar a realitzar més de cinquanta mil en totes les regions policials.

L’atenció al comerciant s’ha millorat enguany amb un augment de 22.579 hores efectives de servei policial respecte a l’any anterior, de les quals 15.339 han estat destinades al patrullatge a peu pels principals eixos i zones comercials. En la segona fase del Pla Grèvol , entre el 2 de desembre del 2011 i el 16 de gener del 2012, l’esforç policial ha aconseguit resultats que es mantenen en relació als registres delinqüencials de l’any anterior, a la vegada que s’ha aconseguit modificar els hàbits delinqüencials en l’àmbit dels comerços.

Durant el període nadalenc, s’han reduït els robatoris amb violència i intimidació en establiments comercials en un 7’88% i els robatoris amb força han baixat un 4’43%, respecte als resultats de l’any 2010. Existeix però un augment d’un 5’01% de l’activitat tipificada com a furt.

En el cas dels comerços més susceptibles de sofrir un il•lícit penal, les anomenades entitats de risc, com ara farmàcies, joieries, estancs o bancs, s’ha experimentat un descens dels fets penals en un 17’14%. Concretament, els robatoris amb força baixen un 17’53% i els robatoris amb violència/intimidació cauen un 16’67%. En l’àmbit de la mobilitat dins el Pla Grèvol 2011 s’ha aconseguit registrar un descens del 6’52% del total de fets delictius registrats (principalment delictes i faltes de furt) en l’àmbit del transport públic respecte l’any passat. A la vegada que els delictes contra la seguretat del trànsit s’han reduït un 8%.

Les dades obtingudes mostren que si bé existeix un augment dels fets registrats a la via pública, tal i com ja es manifesta en el balanç de fets delinqüencials del darrer any, també s’ha aconseguit respondre de manera contundent amb els recursos policials disponibles. En aquest aspecte destaca l’augment de les detencions per robatoris amb violència i/o intimidació en un 25’71%.

La política de proximitat durant el període nadalenc surt reforçada objectivament pels resultats obtinguts i en la seva vessant subjectiva per la gran acceptació que els comerciants han demostrat envers el dispositiu.

Font: Ràdio de Martorell