El programa Acredita't inicia el procés de selecció de candidats

aEsparreguera.com
07/02/2012

Comparteix

El procediment d’avaluació i acreditació de competències Acredita’t, organitzat pels departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació amb la coordinació del Consell Català de Formació Professional, arrenca aquest mes de febrer en fase pilot amb les sessions informatives per tancar la llista definitiva de candidats admesos.

A aquestes sessions hi assistiran les 8.118 persones preseleccionades i les 1.728 que romanen en llista d’espera, que hauran de presentar la documentació exigida per optar a participar en el programa. Un cop revisada aquesta documentació, es publicarà la llista definitiva dels 8.118 candidats admesos, que realitzaran la primera sessió d’assessorament individualitzat a partir de la segona quinzena de març.

Així doncs, de les 15.006 sol•licituds presentades per a poder participar en el programa, 8.118 n’han resultat admeses; 1.728, no admeses en llista d’espera, i 5.160, excloses, d’acord amb les llistes de preinscrits que es van publicar el passat mes de gener al web del programa (http://www.gencat.cat/acreditat/). Els candidats admesos i els que estan en llista d’espera han de consultar al web del centre que se’ls ha adjudicat per conèixer el dia de febrer en què tindrà lloc la sessió informativa, que és d’assistència obligatòria en ambdós casos.

Durant la sessió, han d’entregar la documentació exigida per a realitzar l’acreditació i la sol•licitud d’inscripció. Després de comprovar que la documentació entregada s’ajusta a la convocatòria i del corresponent període de reclamacions, els centres publicaran les llistes definitives d’admesos i exclosos abans de la segona quinzena de març.

Les persones preinscrites que no puguin justificar els requisits que van declarar en la documentació al•legada, quedaran exclosos i la seva plaça serà ocupada per persones en llista d’espera que si compleixin els requisits. Els que en resultin admesos, seran els candidats que començaran l’assessorament individual a partir de la segona quinzena de març en els 69 centres participants.

El procediment, que està previst que finalitzi el proper mes de juny, consta de tres etapes – assessorament, avaluació i acreditació – que suposaran, en general, cinc sessions presencials per persona. Durant l’etapa d’assessorament, es donarà suport al candidat per elaborar l’historial professional i formatiu, i per identificar les unitats de competència més adients al seu perfil. Durant l’avaluació, es comprovarà la competència professional del candidat.

I, en la d’acreditació, la comissió avaluadora durà a terme la certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament. Aquest procediment, que es va convocar el passat mes de novembre, possibilitarà a les persones inscrites obtenir una certificació acumulable que permetrà l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós.

Les acreditacions es faran en vuit àmbits: dependència, educació infantil, trasllat sanitari, condicionament físic, hoteleria, automoció, biocides i aigua.

Trobareu més informació sobre el procediment als webs d’ambdós departaments:
www.gencat.cat/ensenyament
www.gencat.cat/empresaiocupacio
 

Font: Ràdio de Martorell