Baixa un 19% el número de persones treballadores afectades per Expedients de Regulació d'Ocupació a Catalunya el 2011

aEsparreguera.com
31/01/2012

Comparteix

Durant l’any 2011 a Catalunya, el número de treballadors afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) es va reduir un 19% respecte el 2010 i un 64% respecte el 2009. Del total de persones afectades, el 83% ho van ser per expedients de suspensió o de reducció i el 17% per expedients d’extinció.

Durant l’any 2011, el número d’Expedients de Regulació d’Ocupació autoritzats a Catalunya va créixer en un 6% respecte l’any 2010. Respecte al 2009 es va reduir un 12%. En concret, el Departament d’Empresa i Ocupació va autoritzar l’any passat un total de 3.128 expedients, dels quals el 83% van ser de suspensió o de reducció i només el 17% va ser d’extinció. Del total d’expedients autoritzats, el 95% van ser amb pacte entre les parts i el 5% sense pacte.

Pel que fa als sectors, del total d’expedients autoritzats el 44% pertanyen als Serveis; el 35% a la Indústria; el 19% a la Construcció i el 2% a l’Agricultura. En canvi, els treballadors més afectats pels ERO pertanyen al sector de la Indústria (48%); seguits pels Serveis (38%); la Construcció (13,5%); i l’Agricultura (0,5%). El gruix dels Expedients de Regulació d’Ocupació i de persones treballadores afectades es concentren a Barcelona. En aquesta demarcació es van autoritzar el 71% del total d’expedients i van afectar al 78% dels treballadors.

A Tarragona es van autoritzar el 13,8% del total d’expedients amb el 8% dels treballadors afectats; en el cas de Girona es van autoritzar un 10% dels ERO que van afectar al 10% dels treballadors; i Lleida amb un 5% del total d’expedients autoritzats i amb un 4% de treballadors afectats.