El nombre de delictes i faltes penals disminueix un 2,60% entre 2010 i 2011

aEsparreguera.com
26/01/2012

Comparteix

En total a Catalunya s'han registrat 531.195 delictes i faltes durant el 2011, un 2,60% menys respecte a l'any passat. Cal destacar la reducció significativa dels delictes contra el patrimoni, que disminueixen un 3,01%, tenint en compte que en aquest grup es troben el major gruix de delictes a Catalunya.

Malgrat això, els delictes contra les persones han augmentat un 2%. Quant als delictes contra les persones, cal destacar un descens dels homicidis i assassinats (19,79%) i de les agressions sexuals (10,56%), però s'han produït més lesions (5,3%)

Quant als delictes contra el patrimoni, els robatoris amb força als domicilis, s'han reduït gairebé un 1%, fruit de l'aplicació d'un pla específic sobre habitatge, i també ho han fet els robatoris amb força o amb violència als establiments (16,86% i 19,78%).

No obstant això, s'han incrementat els robatoris amb força a empreses, un 53,4%, a causa en bona part del robatori de coure, les estrebades (28,54%) i els furts (8,65%). A nivell territorial, els delictes i les faltes disminueixen en sis Regions Policials i augmenten en tres. Destaca que la disminució més elevada dels fets delictius s'ha registrat a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, amb una reducció dels delictes i les faltes d'un 5,04%. Una dada molt positiva tenint en compte que a la ciutat de Barcelona és on es registren un terç dels fets delictius de tota Catalunya.

A més, quant al crim organitzat, durant el 2011 s'han desarticulat més grups, hi ha hagut més detencions i més delinqüents s'han posat a disposició judicial que l'any anterior.

Les infraccions més comunes al llarg de l'any han estat el consum o tinença de drogues o abandonament d'estris, la tinença o utilització d'armes reglamentades amb excés dels límits permesos, la tinença o utilització d'armes prohibides i la desobediència a l'autoritat.