La Passió és un espectacle popular, podent situar el seu origen en el teatre religiós medieval, escenificant passatges de la vida de Jesús, de la Mare de Déu o d'alguns dels  Sants Apòstols. Cap al segle XIV, les escenes s'havien convertit en autentiques obres de teatre. La primera notícia que es té de la Passió d'Esparreguera és una carta amb data de l'any 1611, la qual prové del poble anomenat Hortons. Les escenificacions es realitzaven a l'aire lliure, estant aquestes fins al final de l'any 1860. L'any 1957 es concreta l'actual teatre de la Passió. El local es va inaugurar l'any 1969. La voluntat de mantenir una tradició, fa que els col·laboradors participin en les tasques  assignades desinteressadament.

 

L'any 1997 es realitza un remodelatge de la platea del teatre, es van invertir uns 55 milions de pessetes, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esparreguera i la Generalitat de Catalunya. L'any 2003 la Passió va tornar a tenir una subvenció de 24.000 euros de la Generalitat de Catalunya per contribuir al finançament de les despeses de realització d'un estudi socioeconòmic previ a l'ampliació de les instal·lacions.

 

Iniciativa Reagrupament Socialista no estem en contra de la cultura, en la seva més àmplia expressió. Tampoc estem en contra de l'espectacle de la Passió. En el que sí discrepem és en la forma en que es realitza la gestió financera, per considerar que estant una entitat que de Patronat ha passat a constituir-se com a Fundació, només ha estat per poder continuar realitzant l'espectacle de la Passió i rebre el finançament obligatori per l'Ajuntament.

 

La Passió ha de tenir el seu propi autofinançament. Si les persones que participen ho fan desinteressadament, perquè no demanen a la població la col·laboració econòmica? No s'atreveixen. L'intentar-lo no és un acte d'humiliació.

 

La societat canvia constantment, la Passió també, ja que, des del segle XIV al XXI han passat més de 600 anys i els habitants d'Esparreguera som 22000.

 

L'Ajuntament, pel simple fet de formar part de la Fundació no deu ni pot ser l'únic aval de la Passió:

 

1. Perquè els diners procedeixen dels contribuents del poble d'Esparreguera. El municipi ja el  tenen prou endeutat els governants actuals i els anteriors.

 

2. La ciutadania té d'altres prioritats tant sanitàries, culturals, esportives i socials (per exemple: habitatges d'adquisició econòmica baixa o lloguer baix) que afecten a  la població. Senyors governants, s'han assabentat que estem immergits en una crisi econòmica?

 

3. Creiem que no s'han assabentat, encara que de apujar-se el sou sí. És trist i lamentable que polítics que es consideren d'esquerres no demostrin la seva coherència  i convicció.

 

4. Saben les pessetes i euros que han lliurat a la Passió? És que les altres entitats no compleixen amb les funcions culturals i socials? Informin la població dels diners, que, estant de tots, han donat a la Passió.

 

Senyors governants, respectem totes les creences culturals, polítiques, religioses i més, encara que tenint en compte l'exposat  respecte a que la societat és canviant l'Ajuntament ha de mantenir l'equitat ètica, ja que la pròpia societat  se'l demanda.

 

Pensin en tots els habitants d'Esparreguera.                        

 

Antonio Cañizares

Iniciativa Reagrupament Socialista