La Regidoria de Nous Catalans de l’Ajuntament d’Esparreguera presenta l’Observatori de ciutadania i immigració

aEsparreguera.com
01/02/2013

Comparteix
Observatori immigracio Esparreguera

L’Observatori aporta dades objectives sobre els aspectes més rellevants dels col•lectius nacionals que viuen a Esparreguera i analitza els perfils dels grups de residents per aportar elements que ajudin a planificar les polítiques locals i les estratègies d’intervenció des dels diferents àmbits professionals.


El proper dijous 7 de febrer a les 19.30h, a la sala d’Actes de Can Pasqual, al carrer dels Cavallers, 26 d’Esparreguera es presentarà l’Observatori de ciutadania i immigració d’Esparreguera.

L’Observatori ha estat elaborat per la Regidoria de Nous Catalans amb les dades provisionals del Padró Municipal d’Habitants actualitzat l’1 de gener de 2013. Recull les xifres objectives i els aspectes més rellevants dels diferents grups nacionals que viuen a Esparreguera i presenta l’evolució històrica i comparativa del moviment migratori a Esparreguera, el Baix Llobregat i Catalunya.

Tal i com diu el regidor, Jordi Mestres i Rosàs, la finalitat és aprofundir en el coneixement de les característiques de la població d’Esparreguera i analitzar els perfils dels grups de residents per aportar elements que ajudin a planificar les polítiques locals i les estratègies d’intervenció des dels diferents àmbits professionals.

L’elaboració de l’Observatori de ciutadania i immigració s’emmarca dins la campanya de lluita contra els rumors, que vol aportar el màxim d’informació objectiva per tal de desmuntar estereotips i prejudicis i facilitar una millor comprensió de les noves dinàmiques socials.

En el mateix acte es presentarà un dossier específic sobre la segona comunitat estrangera més nombrosa a la vila, la romanesa, amb 269 persones empadronades. A banda de l’anàlisi de les dades demogràfiques, s’aporta informació bàsica dels àmbits socioeconòmics, educatius i culturals de Romania i s’aborden els estereotips que estigmatitzen aquesta comunitat. A l’exposició del document hi participaran veïns d’Esparreguera d’aquesta nacionalitat.