L’ASSEMBLEA DE MARES I PARES DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’ESPARREGUERA ES MOBILITZA CONTRA ELS ACOMIADAMENTS DE MESTRES I PER GARANTIR UN MODEL EDUCATIU DE QUALITAT

Els pares i mares de les escoles bressol municipals volem expressar la nostra preocupació i el nostre malestar per la política de retallades que pretén dur a terme l’Ajuntament d’Esparreguera i que afectarà de forma significativa als nostres fills i filles. Aquesta política injusta es veurà materialitzada en l’acomiadament de diverses treballadores de les escoles bressol mentre que paral•lelament s’apujaran sous de càrrecs polítics i de tècnics superiors municipals.

L’Ajuntament al•lega motius pressupostaris i de reducció de dèficit per justificar aquests acomiadaments, però per nosaltres és un atac a la qualitat del servei i una manca de voluntat política de mantenir un model educatiu d’excel•lència per als nens i nenes menors de tres anys d’Esparreguera, ja que no s’han cercat solucions alternatives.

En el Ple municipal ordinari del passat 20 de desembre de 2012, després d’haver sol•licitat intervenir-hi amb una instància –tal i com indica la normativa- no se’ns va permetre parlar perquè, segons l’alcalde, “no es tracta d’un tema d’interès municipal”. En demanar explicacions sobre aquesta decisió injusta, l’alcalde va ordenar el desallotjament de la sala i l’oposició va abandonar el ple en bloc. Aquesta situació esperpèntica, ja venia precedida d’un desproporcionat desplegament policial a la plaça de l’ajuntament i d’una limitació de l’aforament de públic al ple, inèdita a la sala de plens municipal.

Volem expressar la nostra decepció per la interpretació que fa l’equip de govern del conflicte que existeix i insistim en la nostra voluntat de diàleg per treballar per un model educatiu de 0-3 anys a llarg termini i de qualitat. No tenim cap altre interès que no sigui el manteniment de l’educació de qualitat dels nens i les nenes d’Esparreguera de 0-3 anys. Volem escoles bressol, no guarderies o pàrquings de canalla.

L’assemblea de mares i pares de les escoles bressol municipal reivindica:

  • que la prioritat del govern municipal sigui el manteniment dels serveis públics de qualitat com els que ara tenim a les escoles bressol.
  • que es mantinguin les mateixes aules i personal docent (mestres i auxiliars) fins, com a mínim, a final del curs escolar, tal i com recullen els projectes educatius d’ambdues escoles.
  • que es formi una comissió integrada per tots els membres de la comunitat educativa (pares, mestres i representants polítics municipals) que s’encarregui d’establir, mitjançant consens, els criteris per mantenir a Esparreguera un model educatiu de qualitat a llarg termini.
  • que abans de qualsevol modificació que afecti el desenvolupament de les escoles bressol (amortitzacions i increments de quotes) es realitzi un estudi per veure en quin estat es troba l’Ajuntament i vetllar perquè es garanteixi que el servei no es vegi deteriorat en favor d’altres partides pressupostàries.